ასოციაციის შესახებ

საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ასოციაცია, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 2022 წლის 27 იანვარს დაფუძნდა.
დამფუძნებელი – შპს „თს ჰოლდინგი“
დირექტორი – ლაშა ხუციშვილი

ასოციაციის მიზნები:

  • საქართველოსა და უნგრეთს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების ხელშეწყობა;
  • ასოციაცია ეხმარება ორი ქვეყნის კომპანიებს კავშირების მოძიებასა და გარიგების პროცესში;
  • ბიზნეს ფორუმების მოწყობა;
  • ასოციაციის წევრებისთვის საპრეზენტაციო ღონისძიებების ორგანიზება;
  • ასოციაციის წევრების რეგულარულად ინფორმირება ორივე ქვეყანაში საკანონმდებლო ცვლილებებსა და ინიციატივებზე;
  • ასოციაციის წევრებისთვის თავიანთი პროდუქტის ასოციაციის ვებ-გვერდზე და Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე რეკლამირება და პოპულარიზაცია;
  • საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ასოციაციის უნგრეთის ფილიალის დაფუძნება.

About Us page